Innbydelse

Innbydelse kommer og vil også ligge i Eventor der påmelding skjer.

Påmeldingsfrist avklares senere.